Obecny czas to

   
  Nauka Jazdy Gruda ul. Dziewulskiego 39 w Toruniu
  zadania na placu manewrowym i kryteria oceny
 
Zadania egzaminacyjne

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.


kryteria oceny
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych
elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
 a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
 b) poziom płynu chłodzącego,
 c) poziom płynu hamulcowego,
 d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
 e) działanie sygnału dźwiękowego,
 f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeżeli występuje,

3) upewnienie się o możliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu,

4) płynne ruszenie,
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika

5) dodatkowo dla kategorii A, A1:
 a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
 b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
 c) podparcie motocykla na podpórce,

6) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
 a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
 b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia, - regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona

7) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E
sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia,


Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
 a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
 b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
4) nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
 a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
 b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas. 1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10,
2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
 - wyjechać poza określony obszar wjazdu,
 - naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 - potrącić pachołków lub tyczek,

4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10,
2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
3) w czasie wykonywania zadania:
 a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
 b) pojazd nie może:
  - naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
  - najechać na krawężnik,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

Ruszanie z miejsca do przodu na Wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
 
  Stronę odwiedziło już 3 odwiedzający Copyright @ 2010 OSK Gruda. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=